Snel Ergotherapie streeft ernaar, door middel van deze internetsite, steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Snel Ergotherapie kan er niet voor instaan dat die informatie na verloop van tijd of op het moment dat deze internetsite geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. Daarom aanvaardt Snel Ergotherapie geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze internetsite.