Ergotherapiev2

Wat is ergotherapie?

Het “doen” van activiteiten die voor u van belang zijn, staat binnen de ergotherapie centraal.

Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken activiteiten (weer) uit te voeren, door deze opnieuw aan te leren of op een aangepaste manier uit te voeren, zodat u weer kunt deelnemen aan het dagelijkse leven. U geeft zelf aan door welke problemen of beperkingen u belemmert wordt, om dagelijkse activiteiten weer zelf uit te kunnen voeren. Deze beperkingen worden zo praktisch mogelijk aangepakt, zo mogelijk in de omgeving waar u activiteit uitvoert. Kortom therapie op maat!

Het effect van ergotherapie.

In de praktijk is gebleken dat er grote behoefte is aan de inzet van ergotherapie bij mensen thuis en op het werk. Het behandelen van de cliënt aan huis of op het werk heeft als voordeel dat de geleerde handeling makkelijker is in te voeren in de dagelijkse gang van zaken. Bij vroegtijdige inschakeling van de ergotherapeut kunnen mensen daardoor langer zelfstandig wonen en werken.

Wat doet uw ergotherapeut?

1. In een eerste gesprek met de ergotherapeut kunt u aangeven tegen welke belemmeringen u aanloopt en wat uw handelen bemoeilijkt. U kunt aangeven welke handelingen voor u belangrijk zijn om (weer) zelf te kunnen uitvoeren.
2. Samen met de ergotherapeut maakt u een plan voor de behandeling om de belangrijkste handelingen, praktisch aan bod te laten komen.
3. Tijdens de behandelsessies wordt het behandelplan uitgevoerd. Uw problemen worden praktisch bekeken en aan de hand van een analyse met u besproken. Vervolgens wordt er samen met u gekeken hoe u met zo min mogelijk klachten zelfstandig uw handelingen kunt uitvoeren. De ergotherapeut kan hierbij ingaan op anders of opnieuw leren handelen, advies over aanpassingen in huis of hulpmiddelen gebruik.
4. Aan het eind van de behandeling evalueert de ergotherapeut met u of al uw vragen aan bod zijn gekomen.

Voor wie is ergotherapie bedoeld?

De ergotherapie is voor iedereen bedoeld die beperkingen ondervindt in het dagelijks functioneren. Het kan hierbij gaan om een tijdelijke of chronische aandoening ten gevolge van een ziekte, trauma, over- of onderbelasting, onvolledige of vertraagde ontwikkeling.

U kunt bijvoorbeeld denken aan:
– Groenten snijden en pannen afgieten kost u veel inspanning en is zelfs pijnlijk door verminderde kracht of gewrichtsklachten.
– Computerwerkzaamheden die u niet meer gedurende langere tijd kunt uitvoeren door RSI klachten.
– Halverwege de dag bent u al doodop omdat u geen energie meer heeft, hierdoor gaat u steeds minder doen door vermoeidheid of longproblematiek.
– De zorg van uw dementerende vader of partner zorgt voor overbelasting bij u als mantelzorger, doordat u (te) veel overneemt.

Dit zijn enkele voorbeelden van activiteiten die door uw klachten of aandoening regelmatig kunnen terugkeren en die u niet klakkeloos hoeft te accepteren als gevolg van uw beperking.